Mission Statement

MISSION STATEMENT

A school committed to the ideals of a Jesuit Education

Crescent College Comprehensive SJ incorporates the characteristics of Jesuit Education.
It seeks to develop fully each student’s religious, moral, social, intellectual, physical and cultural sensibilities.
As an important means of doing this the school strives to create a strong sense of community between parents, students and teachers.

FEALSÚNACHT NA SCOILE

Scoil a chuireann roimpi cloí go dlúth le priomhsmaointe an Oideachais Íosánaigh.

Tá tréithe an oideachais Íosánaigh le feiscint go soléir i gColáiste Cuimsitheach an Chorráin.
Cuirimíd romhainn chuile dalta a fhorbairt ó thaobh cráifeachta, móráltachta, sóisialta, éirimiúlachta, fisiciúlachta agus cultúrtha dhe.
Agus é sin sa tsiúl againn déantar sár-iarracht comhoibriú agus comhthuiscint a chothú.